Zonnestroominstallatie Twente Milieu

Locatie

Marssteden Enschede

Opdrachtgever
Coöperatie Enschede Energie
Locatie
Marssteden Enschede
Periode
augustus 2017 - september 2017
Architect
Aannemer
Wopereis installatietechniek
Project type
Bouwkundig
Bouwkundig
Diensten
Categoriën
Lichte industrie
Toetsing

Zonnestroominstallatie Twente Milieu

van:

Het project:

Enschede Energie heeft haar eerste zonnestroominstallatie op de daken van Twente Milieu gerealiseerd. Op drie verschillende daken zijn de zonnepanelen gelegd die samen een jaaropbrengst hebben van 200.000 kWh (dit staat gelijk aan het stroomverbruik van ongeveer 65 huishoudens).

De constructieve uitdaging:

Het gewicht van de panelen zorgt ervoor dat het dak meer belasting moet dragen dan in de originele berekeningen was voorzien. Om de investeringen rendabel te maken moesten zo veel mogelijk zonnepanelen worden geplaatst. Om te voorkomen dat de panelen wegwaaien moest naast het eigen gewicht van de panelen ook met voldoende ballast rekening worden gehouden.

Onze meerwaarde:

Wij hebben onderzoek gedaan naar de sterkte van de bestaande daken waarbij de extra belasting van door de zonnepanelen en de benodigde ballast in rekening is gebracht. Naar aanleiding van dit onderzoek is samen met Enschede Energie en de installateurs een zo optimaal mogelijk legplan voor de zonnepanelen bedacht.

De foto's en drone-opnamen zijn gemaakt door installateur Wopereis.

Referentie

Wilt u meer projecten bekijken?

hieronder vindt u een selectie van een aantal van onze projecten