Groot onderhoud houten bruggen in en rondom Deventer

In opdracht van Dusseldorp Infra-, sloop- en milieutechniek werken en werkten we mee aan het project van de gemeente Deventer om 5 houten bruggen in en om de stad op te knappen. Het grootonderhoud van deze bruggen was noodzakelijk: ze zijn tussen de 30 en 40 jaar oud en technisch aan het einde van hun levensduur in deze staat.

 

Duurzaamheid was een groot en belangrijk punt bij de onderhoudswerkzaamheden. De gemeente vroeg nadrukkelijk of bestaande onderdelen zoveel mogelijk konden worden hergebruikt. Om te beoordelen of de kwaliteit van de onderdelen nog goed is, hebben we berekeningen uitgevoerd.

 

Al het werk gebeurt volgens de nieuwstevoorschriften rond duurzaamheid. Begin 2024 volgt de oplevering van de eerste brug, Oerdijk. De komende tijd zullen we ook aan de andere bruggen blijven werken.

 

Bestaande liggers hergebruiken

Wanneer een onderdeel van de bruggen nog bruikbaar bleek, zijn die goed schoongemaakt. Daarna maakten de bouwers ze passend voor de nieuwe situatie en plaatsten ze terug. Zo konden we de hardhouten liggers nog prima gebruiken, door de bovenste 30 millimeter weg te frezen en de rotte stukken te verwijderen. Ze liggen nu weer klaar voor 30nieuwe dienstjaren.

 

Voor het behoud van de constructie is die zo aangepast dat de houten onderdelen niet meer in de grond liggen. Zo kunnen vuilen water niet meer ophopen en kan het hout gemakkelijker drogen. Het zorgt ervoor dat de gerenoveerde bruggen nog langer mee kunnen gaan.

 

Onze werkzaamheden

Stefan was als constructeur bij het project betrokken, Ruben als tekenaar en modelleur. Ze maakten berekeningen van bestaande, zoals de hierboven beschreven ligger, en nieuwe onderdelen. Daarnaast voerden ze berekeningen uit van de kespen, leuningen en dekplanken, net als van de verbindingen tussen de houten onderdelen.

 

Ook vroeg Dusseldorp ons om van drie bruggen3D-modellen te maken op basis van foto’s en inmetingen. We werkten ze uit in Tekla, waarbij we ook de omgeving meenamen. Vanuit de modellen maakten we de werktekeningen en -plannen voor de uit te voeren werkzaamheden.

Meer over het project bij Dusseldorp